O firmie

Podstawowy profil działalności

 • nadzór budowlany
 • inspektor nadzoru budowlanego inwestorskiego
 • inwestorstwo zastępcze
 • odbiory
 • kontrole techniczne
 • nadzór inwestorski pełnobranżowy: budownictwo użyteczności publicznej, mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe, obiekty sakralne, obiekty związane z produkcją rolną, szkoły, przedszkola
 • obiekty sportowe, boiska, place zabaw
 • okresowe kontrole techniczne
 • rzeczoznawstwo budowlane
 • książki obiektów budowlanych
 • pełna obsługa inwestycyjna
 • audyt dokumentacji projektowej
 • infrastruktura techniczna, drogi
 • odbiory techniczne
 • kosztorysowanie i wycena prac budowlanych
 • rozliczanie inwestycji
 • doradztwo, konsulting w zakresie materiałów i technologii
 • umowy o roboty budowlane
 • harmonogramy rzeczowo finansowe
 • pozwolenia na użytkowanie

Obowiązki inspektora na terenie budowy

Kontrola prac na terenie budowy
Zgodność z wymogami technicznymi
Zgodność z przepisami prawnymi

Masz pytanie?